Dirigent

Dirigentkou a spoluzakladateľkou zboru je Oľga Bystrianska. Jej umelecký prejav vychádza hlavne z duchovného aspektu v kontexte so súčasným trendom v zborovom speve. Ako dirigentka má za sebou dlhoročné skúsenosti s prácou v zborových telesách. Inšpiráciou je pre ňu samotná hudba a jej pôsobenie na poslucháča. Prvé magisterské vzdelanie získala na Janáčkovej akadémii v Brne, v organovej triede profesorky Kamily Klugarovej. Počas tohto štúdia absolvovala zahraničnú stáž v holandskom Groningene – v triede Thea Jellemu. V roku 2007 pokračovala v ďalšom vysokoškolskom štúdiu na Akadémii Umení v triede profesora Štefana Sedlického v odbore dirigovanie zboru, ktoré zavŕšila v roku 2018 dizertačnou skúškou. V rokoch 2014-2015 spolupracovala s Dievčenským speváckym zborom Konzervatória J.L.Bellu a v rokoch 2015-2018 s akademickým zborom Canzona Neosolium. Ako odborná garantka úspešne zastrešuje festival Cantate v Nitre a festival Zborová pieseň v srdci Slovenska v Banskej Bystrici. V roku 2022 bola lektorkou na Letnom seminári zbormajstrov v Hradci Králové (ČR). Je členkou poradného zboru Národného osvetového centra pre zborový spev na Slovensku.

Vicedirigent

Vicedirigentkou, organistkou a korepetítorkou zboru je od roku 2018 Denisa Gibalová Kabáčová. V roku 2005 nastúpila na Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, kde študovala súčasne dva hudobné odbory, hru na klavíri pod vedením Mgr.art Aleša Solárika a organe pod vedením Mgr.art. Petra Sochuľáka. V roku 2009 získala 2. miesto na celoslovenskej Súťaži študentov konzervatórií v hre na organe. V roku 2010 získala na súťažnom Levočskom festivale Musica Sacra 2. miesto v III. kategórii. Od roku 2012 bola poslucháčkou Vysokej školy múzických umení v Bratislave v odbore hra na organe pod pedagogickým vedením doc. Imricha Szabóa, ArtD. V roku 2013 bola reprezentantkou Slovenského rozhlasu v súťaži New Talent. V roku 2014 sa prvýkrát predstavila v cykle Organových koncertov pod pyramídou. Na jeseň roku 2016 sa prezentovala dvomi koncertami na Medzinárodnom festivale Ivana Sokola v Košiciach a Rožňave. V roku 2017 absolvovala štúdium hry na organe na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V súčasnosti aktívne koncertuje a spolupracuje so slovenskými skladateľmi pri uvádzaní novej organovej tvorby.