Kukurička strapatá

Ľudová pieseň patrí medzi najstarší druh lyriky. Odovzdávala sa z pokolenia na pokolenie a jej autora nepoznáme. Patrí k významným prejavom duchovnéhonživota každého národa, vznikala od najstarších čias a pri rôznych príležitostiach.Pieseň Kukurička strapatá bola kompozične spracovaná práve pre Ženský spevácky zbor Belius. Téma piesne poukazuje na sociálnu rozdielnosť a zakázanú lásku medzi dvomi mladými ľuďmi. Táto téma je natoľko zaujímavá, že nás inšpirovala k jej filmovému stvárneniu.

Čeľadník a bohatá diouka: Filip Gáfrik, Vanesa Šanková
Rodičia: Pavol a Monika Holíkovci, Ján Chabada
Dirigent: Oľga Budinská
Sólo: Jana Rábotová Rajčoková
Akordeón: Dominik Frčka