O nás

Belius je ženský spevácky zbor, ktorý sídli v malebnej obci Očová. Tvorí ho viac než 30 zanietených speváčok. Zbor cielene pracuje na hlasovej kultúre, umeleckom prejave a hudobnej tvorivosti prostredníctvom workshopov v rámci hlasových skupín alebo individuálnym rozvojom jednotlivcov. Zbor interpretuje skladby rôznych žánrov – sakrálne diela, svetskú tvorbu, zborové úpravy ľudových piesní a gospelov. Najvýznamnejší prínos zboru je však v uvádzaní nových kompozícii od súčasných slovenských autorov a popularizovanie zborového spevu pomocou dynamickej audiovizualizácie skladieb. Zbor sa často zúčastňuje lokálnych ale aj medzinárodných festivalov a vystúpení. Belius intenzívne pracuje na upevňovaní dlhoročných a budovaní nových vzťahov s organizátormi spoločenských podujatí. Svojou zanietenou prácou na umeleckej pôde ponúka zaujímavé hudobno-vizálne zážitky nie len svojim členkám ale najmä návštevníkom kultúrnych podujatí.

 

Koncerty a vystúpenia

23. september 2023

23. september 2023

Omša

Banská Bystrica  

16. júna o 18:00

Vystúpenie

Očová

Podpora

Aj vďaka Vám môžeme tvoriť, spievať a rozvíjať zborové umenie na Slovensku.