Belius - ženský spevácky zbor SKEN

Dostupné videá

80. výročie FS Očovan Festival Viliama Figuša Bystrého - Sanctus Festival Viliama Figuša Bystrého- Ara more pašal ma! Dizertačný koncert Martina Budinského Daj Boh šťastia tejto zemi... VII Zvolenského festivalu speváckych zborov Benefičný koncert pre Lukáška  Očovská hruda

Vianočný koncert vo Vígľaši

 

logo prihlásenia
pre členov