Belius - ženský spevácky zbor SKEN

 

O zbore Belius

V roku 1996 vzniká v Očovej kresťanský zbor, ktorý pre potreby farnosti založila Mgr. Monika Holíková. Väčšinou účinkoval na nedeľných omšiach, cirkevných sviatkoch a cirkevných slávnostiach. Repertoár zboru tvorili kresťanské duchovné piesne tzv. starej hudby a súčasné kresťanské mládežnícke piesne.

V roku 2010 sa zbor zmenil na ženský spevácky zbor, ktorý začal pracovať pod profesionálnym vedením MgA. et Mgr. art. Oľgy Budinskej v ZUŠ v Očovej. Repertoár zboru tvorili a dodnes tvoria duchovné piesne, ľudové piesne v úprave, spirituály a iné. Zbor sa zúčastňoval koncertov organizovaných ZUŠ, regionálnych prehliadok vo Zvolene. V máji 2013 zaznamenal pod vedením dirigentky Oľgy Budinskej spolu so ženskou zložkou chrámového zboru Campana z Brezničky svoj prvý veľký úspech - zlaté pásmo na medzinárodnom festivale Festa Choralis v Bratislave.

Od septembra 2013 funguje zbor samostatne ako občianske združenie pod názvom Ženský spevácky zbor Belius so sídlom v Očovej. Meno Belius si jeho členky vybrali  podľa očovského rodáka Mateja Bela Funtíka. Zbor dostal v roku 2015 pozvanie do Hodonína na európsky zborový festival ECHO, kde úspešne reprezentoval ako jediný slovenský zbor svoju krajinu. V novembri 2015 a 2016 získal na súťaži Viliama Figuša - Bystrého v Banskej Bystrici ocenenie zlaté pásmo.V júni 2017 získal na regionálnej súťaži Viva il canto v Banskej Štiavnici zlaté pásmo cum laude s postupom do celoštátneho kola. V októbri 2017 získal zbor ocenenie strieborné pásmo na medzinárodnej súťaži VoceMagna v Žiline a strieborné pásmo na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke speváckych zborov Viva il canto. Ďalšej súťaže sa Belius zúčastnil v novembri 2017 na 31.ročníku Praga cantat, kde získal ocenenia tri: strieborné pásmo za kategóriu B, v ktorej bol zároveň víťazom, strieborné pásmo v kategórii F a ocenenie za najlepšie prevedenie povinnej skladby.

ŽSZ Belius chce aj v budúcnosti naďalej rásť vo svojej kvalite, neustále sa inšpirovať krásou hudby a tým byť prínosom v zborovom umení nielen pre svoje okolie, Slovensko, ale i zahraničie.


oddeľovač
logo prihlásenia
pre členov