Belius - female choir SKEN

Belius members

Badinková Anna
Bagľašová Mosnáková Katarína
Benková Edita
Budáčová Katarína
Budáčová Zuzana
Budinská Oľga, dirigentka
Fabianyová Jana
Farbiaková Ľudmila
Ferková Tatiana
Filkorová Jana
Fulajtárová Alena
Fulajtárová Mária
Gutzelnig Ivana
Holíková Monika
Chamulová Jana
Jakubcová Tatiana
Juhaniaková Janka
Klimová Jana
Kminiaková Natália
Krnáčová Anna
Málišová Viera
Mazúchová Jana
Melichová Lívia
Petrovičová Zuzana
Pivolusková Anna
Pivolusková Martina
Pramuková Martina
Rábotová Rajčoková Jana
Setteyová Oľga
Sliacka Gabriela
Toběrná Andrea
Válková Anna
Vetráková Mária
Výbohová Anna
Výbohová Milada
Žigová Ľubomíra

oddeľovač
logo prihlásenia
pre členov